Tehostuspelti

Tehostuspellissä toimilaitteen liike rajoitetaan mekaanisesti vastaamaan kahta asetettua ilmavirtaa