BSKC6_suoritustasoilmoitus_20130808 | Vanha suoritustasoilmoitus